Pdv obrazac 2015 pdf

U prijavu pdv a za posljednje razdoblje oporezivanja 2015. Federacija bosne i hercegovine obrazac js3100e federalno. Izmenama i dopunama pravilnika o obliku i sadrzini prijave. Obrazac pp pdv, eppdv, pepdv, zbpdv, pbpdv cekos in. Izmjena na pdv k prema naputku koji je objavljen u rrifu napravili smo da kolona ii. Preuzeto puta 2334 obrazac ioppd januar 2015 godine1. Obrasci pid pdv i pid pdv 1 pretezan izvoz dobara u. U slucaju da porezni obveznik nije imao donacije hrane, ne podnosi dohn obrazac. Izmjene zakona i pravilnika o porezu na dodanu vrijednost od 1.

Porezna uprava bi tada trebala te podatke o isporukama usporediti sa pdv. Razdoblje oporezivanja pdv om porezni sustav, porez na dodanu vrijednost uputa za sastavljanje i podnosenje prijave pdv a za posljednje razdoblje oporezivanja 2015. Obrazac pdv eevidencija racuna o prodatim proizvodima radi povracaja pdv a. Preuzeto puta 3683 obrazac za obracun amortizacije osnovnih sredstava.

Obrazac snpdv sluzbeni nalog za nabavku dobara i usluga i. Izdaje racun kupcu c bez obracunatog pdv a sa napomenom oslobodeno pdv a temeljem clanka 141. Porez na dodanu vrijednost nakon pristupanja europskoj uniji pdf. Pdv sve sto predstavlja placanje u novcu, u stvarima ili uslugama, koje je poreski obveznik. Direktive vijeca 2006112ez prijenos porezne obveze unosi isporuku u obrazac pdv na poziciju i. Porezna uprava podrucni ured 1 pdv identifikacijski broj 3 hr. Propisani novi obrasci obrazac ppdg1r i obrazac ppdg2r prosecne zarade i lancani indeksi u januaru i februaru 20.

Obrasci pdp i ipono porez na dobit pravnih lica cekos in. Uputa za sastavljanje prijave pdva za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine. Preuzeto puta 736 obrazac pr pdv 2 mjesecna prijava za obracun pdv a. Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobodenje nedobitne organizacije 01. Narodna banka srbije donela je odluku o obliku, sadrzini i nacinu koriscenja obrazaca platnih naloga za izvrsenje platnih transakcija u dinarima sluzbeni glasnik rs, 55 2015 i 78 2015 kojom je uredjen izgled novih obrazaca platnih naloga, i to. Izmjene zakona i pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Obrazac js3100e prijavapromjenaodjava osiguranja bar kod prvi dio podaci o obvezniku uplate doprinosa. Ovde mozete pogledati stranicu sa svim formularima. Propisi direktiva vijeca2006112ez zakon o porezu na dodanu vrijednost nn 73, 99, 148. Podataka na obrazac u pdf formatu, onda mozes ovako. Cilj rada cilj rada je objasniti racunovodstvene i zakonske pretpostavke sustava pdv a i samu prijavu pdv a na prakticnom primjeru. Novi ppo obrazac kontrola tuzemnog prijenosa porezne obveze. Pdv obrasca za prvih sest mjeseci odgovara koloni ii. Porezna uprava pdv identifikacijski broj podrucni ured 1.

U ovom clanku dajemo pregled novih i izmijenjenih odredaba pravilnika koje su stupile na snagu 1. Omogucena je nova usluga putem sustava eporezna koja omogucava dostavu obrasca pdv f kao prilog uz obrazac pdv. Ispostava porezni obveznik 2 nazivime i prezime 4 adresa mjesto, ulica i broj 5 pdv identifikacijski broj poreznog zastupnika 6 hr. Obrazac m4k pdf obrazac m4k pdf obrazac m4k pdf download. Obrazac id, obrazac idd, obrazac id1, obrazac idd1, obrazac rsm, obrazac pdv, obrazac pdv k. Obrazac ozu2c treba biti ovjeren i potpisan od lica ovlastenog za sacinjavanje i potpisivanje finansijskih izvjestaja izvor podataka. Svota pdv a vracena putnicima gradanima koji nemaju prebivaliste ni boraviste u eu, u okviru osobnog putnickog prometa cl. Uputa za sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost. Dostava obrasca pdv f kao priloga uz obrazac pdv k. Pravilnik o obliku i sadrzini prijave za evidentiranje. Obrazac pid pdv 1 pretezan izvoz dobara u inostranstvo author. Novi obrazac te najvaznije izmjene pravilnika o pdvu.

Obracun pdva u obavljenim transakcijama dobara i usluga. Prijava osiguranja promjena podataka o osiguranju odjava osiguranja. This chapter describes how to configure routing information protocol rip. Podnijeti obrazac pdv elektronickimputem samo za obracunskarazdoblja u kojima je primio usluge od poreznih obveznika iz drzavaclanicaeu ili iz trecih. Podaci o vrsti i kolicini ambalaze ambalaza oneciscena opasnim tvarima viseslojna kompozitna viseslojna kompozitna od pica. Uputu za sastavljanje i podnosenje prijave pdva za. This chapter describes the level of support that cisco ana provides for routing protocols, as follows. Obrazac snpdv sluzbeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez pdv author. Poreska prijava za akontaciono konacno utvrdivanje poreza na dobit pravnih lica 01. Upute za obracun pdv a po naplati porezni obveznici od 1. Pravilnik o obliku i sadrzini prijave za evidentiranje obveznika pdv, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrzini poreske prijave pdv sl.

1281 1511 5 870 1492 675 889 1080 897 882 561 819 1071 1435 9 765 579 1212 825 1132 934 75 157 121 1363 229 958 945 258 563 1280 623 605 1475